มกช.อ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2565
เฝ้าละอองธุลีพระบาทฯ
วันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยท่านดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุนพระราชทานที่ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจำนวน 9 คน มาจากทั้งหมด 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตลำปาง เฝ้าละอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมหัสดิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
มกช.อท. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมบันทึกภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
   
   

ข่าวเด่นวันนี้

ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทโควตา)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภททั่วไป)
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 3 อัตรา
............................................. อ่านประกาศ Click

ประกาศกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ประกาศกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

.............................................
อ่านประกาศ Click

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
.............................................
อ่านประกาศ Click

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประเภทโควตา)
.............................................
อ่านประกาศ Click

   

:: รายงานงบทดลอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

   

:: ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง :

   

TNSU.ATG Activities and Societies

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน

วันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพร [ ... ]

4 สิงหาคม 2564 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล...
4 สิงหาคม 2564 ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง ประธานคณะกรรมการบริหารภาคกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประช [ ... ]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฯ (Online)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) ภาคบ่าย

ภาคบ่าย วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ โดยม [ ... ]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) ภาคเช้า

ภาคเช้า วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ใช้รูปแบบการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ โดยม [ ... ]

18 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาพลศึกษาอ่างทอง
18 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาพลศึกษาอ่างทอง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบ [ ... ]

   

TNSU.ATG Social

   

เพลงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

   
© ALLROUNDER