logoipeat
ความรู้และเทคนิคกีฬาเปตอง
โดย ผศ.ฤทธิพงฎ์ ระฤกชาติ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
........................


1. >> วิถีการเคลื่อนที่ของลูกเปตอง
2. >> การยิงหรือการตีลูกเปตอง
3. >> การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา

   
© ALLROUNDER