เอกสารเผยแพร่สารสนเทศ ปี 2563

โดย อาจารย์วรพันธ์  ดีอ่อน
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
.............................................................

 

1. การสร้าง Ribbon ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. เทคนิคการสร้างดอกไม้สวย ๆ ใช้เองใน Microsoft PowerPoint
3. เทคนิคการใช้แมโครเพื่อแปลงตัวเลขอาราบิคเป็นเลขไทยทั้งเอกสารด้วย Microsoft Word
4. การทำภาพพื้นหลังโปร่งในด้วยโปรแกรม Photoshop
5. การแก้ปัญหา Flash Drive มองไม่เห็นไฟล์งานของเรา
6. การวาดการ์ตูน Character ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
7. การสร้าง Infographic ประโยชน์ของมะม่วง โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
8. การกำหนดค่า Default Font ของ Microsoft Word 2010
9. การแปลง PDF เป็น Word ด้วยโปรแกรม ABBYY
10. การละเว้นคำผิด การค้นหาคำ และการแทนที่คำในเอกสาร Word 2010
11. การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ถ่าน Bios หมดในคอมพิวเตอร์ PC
12. การแก้ไขปัญหาปริ้นเตอร์อิงค์เจตปริ้นไม่มีภาพ
13. การรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันด้วยโปรแกรม Foxit Phantom
14. การทำปกสวย ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
15. การกรอกข้อความและรูปภาพลงบน PDF
16. การใส่รูปภาพในรูปร่างต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
17. การสร้างตัวอักษรหลายชั้นด้วยโปรแกรม Photoshop
18. การเปิดและปิด Antivirus บน Windows 10

.......................................................................................

   
© ALLROUNDER