เอกสารสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์วิพุธ  ผอบแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
........................

ลำดับที่    ชื่อเรื่อง บทความ
1 โปรแกรมการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันของผู้ที่มีน้ำหนักเกินโดยกล้ามเนื้อยังคงสภาพ                           pdf
2 การฝึกและพัฒนาแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวบนพื้นทรายสำหรับนักกีฬาวอวเลย์บลอชายหาด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รุ่นอายุ 18 ปี  pdf
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาฟุตบอล สโมสรชัยนาทฮอร์นบิล จากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  pdf
     
     
     
     
   
© ALLROUNDER