มหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง 

    ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

    รหัสไปรษณีย์ 14140

    หมายเลขโทรศัพท์ : 035-610714,035-610715

    หมายเลขโทรสาร : 035-610709

    Fackbook : http://www.facebook.com/ipeatpic

   
© ALLROUNDER