มาร์ชมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
****************

วงดนตรีสุนทราภรณ์                                  ขับร้องโดย : หมู่สุนทราภรณ์                        ทำนอง-คำร้อง : พศร.

 

*มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ

เก่งและฉกาจชั้นเชิงการกีฬา

สถาบันที่ เกริกไกรไปทั่วทิศา

เราพัฒนา การศึกษาชูเชิดเลิศดี

            พลบดี ทรงช้างเอราวัณ

            เหนือเมฆสวรรค์ นั้นงามเรืองรวี

            ซ้อนทับเครื่องหมาย สามห่วงเด่นในศักดิ์ศรี

            เขียว ขาว เหลือง งามดีนี้คือดวงตรา

TNSU ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณตน

พวกเราทุกคน ขอเทิดทูนชาติศาสนา

พร้อมจงรักภักดี ถวายองค์พระราชา

คงคู่หล้า เทิดเหนือชีวาผองเราชั่วกาล

            TNSU  สถาบันอันยิ่งใหญ่

            ที่ภาคภูมิใจของพวกเรา แสนนาน

            เหลืองราชพฤกษ์ รวมใจสมัครสมาน

            พัฒนา การกีฬาคู่ฟ้าเมืองไทย

                              (ซ้ำ*)

23 กรกฎาคม พ.ศ.2562

   
© ALLROUNDER