tapic

 

logoIpeatnew2

     ตราสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้าง เอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆ
ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรี (สัดส่วน 4 : 3)  พื้นสีน้ำเงินขอบนอก
เป็นสีเหลืองทอง มีชื่อภาษาไทยด้านบนตัวอักษรสีเขียวคำว่า "สถาบันการพลศึกษา"
และมีชื่อภาษาไทยด้านล่างของวิทยาเขตตัวอักษรสีเขียวคำว่า "อ่างทอง"  และตราประจำยามเป็นสีเขียว
ขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ำเงินขนาดเล็ก

 

 

palabordee

องค์พระพลบดี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

 

   
© ALLROUNDER