ตรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง
ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านซ้ายและด้านขวา
ด่านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว "๒๕๖๒" หรือตัวเลข อารบิก "2019" บนพื้นสีเขียว
วางบนพื้นสีน้ำเงิน มีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทย สีน้ำเงิน "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"
หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ "THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY" อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง
ด้านล่างแถบโบว์โค้งสีเหลืองมีตัวอักษรไทย สีน้ำเงิน "วิทยาเขตอ่างทอง"
หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ "ANG THONG CAMPUS"

 

 

palabordee

องค์พระพลบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 

   
© ALLROUNDER