คติพจน์


 
"กยิราเจ กยิราเถนัง = ทำอะไร ทำจริง"

 

วิสัยทัศน์


 
"วิทยาเขตอ่างทอง เป็นผู้นำสถาบันอุดมศึกษาด้านพลศึกษาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ นันทนาการ และการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน"

 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

อุทยานสวนฤาษีดัดตน

 

 

   
© ALLROUNDER