วิสัยทัศน์


 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น

 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

อุทยานสวนฤาษีดัดตน

 

 

   
© ALLROUNDER