วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดสัมมนานันทนาการและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดย ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเผยแพร่งานวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีประชาชนในท้องถิ่นอำเภอไชโย เข้าร่วมโครงการ

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th