วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง หัวข้อ To Be a Good Tour Guide โดยวิทยากร 2 ท่าน Ajarn Alexander Parker และอาจารย์รื่นฤทัย วิชกูล มาเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ มี ดร.วาสนา โล่ห์สุวรรณ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

 

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th