"จัดการศึกษา ด้านจัดการกีฬา นันทนาการ สุขภาพ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพสู่สังคม"

lineUnder

 

 

 

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th