วันที่ 29 เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง จัดโครงศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร 2561 โดยนำนศ.การท่องเที่ยวและนันทนาการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง(ไทยพวน) ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

 

 

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th