เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.วาสนา โล่ห์สุวรรณ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำวิทยาเขต นำบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ให้นักศึกษาตระหนักและรู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมของไทย

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th